جراحی لوزه - دکتر نیلوفر مجدی نسب

جراحی لوزه

جراحی لوزه یکی از راه کارهای درمانی برای بهبود و درمان مشکلات تنفسی و التهابی است. در پشت گلو هر فرد دو لوزه وجود دارد.که مانعی برای ورود هر نوع میکروب به درون گلو و بدن عملکرد می کنند.اما در برخی از افراد به دلایل متفاوت ممکن است که لوزه ها عفونت کرده و بزرگ […]

جراحی لوزه بیشتر بخوانید »