جراحی بینی کج - دکتر نیلوفر مجدی نسب

جراحی بینی کج

برقراری توازن به کمک عمل بینی در صورت نقش اساسی و مهمی در زیبا و دلنشین شدن چهره دارد. البته طبق بررسی های انجام شده، گفته می شود که حدودا 97%از مردم جهان به هر شکلی در صورت خود در گیر عدم توازن هستند اما شدت این نابرابری و عدم تقارن مهم است که حساسیت […]

جراحی بینی کج بیشتر بخوانید »